ندای ارسباران

تبریز – ایرنا – شهردار منطقه ۸ تبریز گفت: تحویل امانی ۷۲ مغازه به آسیب دیدگان آتش سوزی سرای « ایکی قاپیلار» بازار تاریخی این شهر آغاز شد.