کد خبر: 9675تاریخ انتشار : ۱۵:۴۰:۵۶ - سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نخستین پیوند کبد شمال غرب کشور در تبریز با موفقیت انجام شد

نخستین پیوند کبد شمال غرب کشور در تبریز با موفقیت انجام شد

نخستین پیوند کبد شمال غرب کشور در تبریز با موفقیت انجام شد


نخستین پیوند کبد شمال غرب کشور در تبریز با موفقیت انجام شد