کد خبر: 9908تاریخ انتشار : ۱۴:۵۳:۴۵ - چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تشکیل جلسه ویژه بررسی مشکلات تولیدکنندگان و اصناف بازار کفش تبریز

تشکیل جلسه ویژه بررسی مشکلات تولیدکنندگان و اصناف بازار کفش تبریز

تشکیل جلسه ویژه بررسی مشکلات تولیدکنندگان و اصناف بازار کفش تبریز


تشکیل جلسه ویژه بررسی مشکلات تولیدکنندگان و اصناف بازار کفش تبریز