کد خبر: 9857تاریخ انتشار : ۱۱:۱۹:۵۳ - چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم افتتاح رسمی تبریز ۲۰۱۸ با حضور رئیس جمهور

مراسم افتتاح رسمی تبریز ۲۰۱۸ با حضور رئیس جمهور

مراسم افتتاح رسمی تبریز ۲۰۱۸ با حضور رئیس جمهور


مراسم افتتاح رسمی تبریز ۲۰۱۸ با حضور رئیس جمهور