کد خبر: 11977تاریخ انتشار : ۱۵:۲۱:۵۵ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به یاد ثریا

نخستین جشنواره شعر ثریا، به یاد ثریا محمدپور؛ ادیب جوان چاراویماقی، امروز در زادگاهش برگزار شد.

به یاد ثریا


نخستین جشنواره شعر ثریا، به یاد ثریا محمدپور؛ ادیب جوان چاراویماقی، امروز در زادگاهش برگزار شد.