کد خبر: 24964تاریخ انتشار : ۱۳:۴۴:۴۹ - شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

افزایش قیمت سکه، آزادی زندانیان مهریه را سخت کرده است

۱۳:۴۴:۴۹ – شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ افزایش قیمت سکه، آزادی زندانیان مهریه را سخت کرده است پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس […]