کد خبر: 46978تاریخ انتشار : ۱۱:۲۵:۴۷ - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

ایجاد شهرک صنایع دستی در تبریز

استان استاندار آذربایجان‌ شرقی گفت: برای اشتغال‌زایی زودبازده، گردشگری و صنایع‌دستی جزو اولویت‎های ماست و در این راستا احداث چند شهرک یا ناحیه صنعتی را در دستور کار داریم.

ایجاد شهرک صنایع دستی در تبریز

شعارسال:استان استاندار آذربایجان‌ شرقی گفت: برای اشتغال‌زایی زودبازده، گردشگری و صنایع‌دستی جزو اولویتهای ماست و در این راستا احداث چند شهرک یا ناحیه صنعتی را در دستور کار داریم.

محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به تصویب ایجاد ناحیه صنایع‌ دستی به مساحت ۶ هکتار در حریم شهر تبریز و اراضی قزلجه میدان، اظهار داشت: برای اشتغال زودبازده، گردشگری و صنایع‌دستی جزو اولویت‌های ماست و در این راستا احداث چند شهرک یا ناحیه صنعتی را در دستور کار داریم.

وی افزود: ایجاد نواحی صنعتی مزیتهای زیادی در کاهش هزینهها و تعدیل مسائل زیستمحیطی دارد. پورمحمدی در عین حال خاطرنشان کرد: مسائل زیست محیطی بسیار مهم است و باید تعادل بین توسعه شهرکهای صنعتی و رعایت الزامات زیستمحیطی حفظ شود. استاندار آذربایجانشرقی در ادامه با اشاره به تصویب کلیات دومین سند تدبیر توسعه استان، ابراز داشت: هر برنامه‌ای بهتر از برنامگی است، در هر صورت باید سیاست‌های اجرایی اهداف تعیین شده سند تدبیر توسعه نیز باید تعریف شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی نیز در این جلسه با اشاره به تدوین دومین سند تدبیر توسعه استان، گفت: بعد از طرح موضوع تدوین سند دوم و تصویب آن در شورای برنامهریزی استان، شورای راهبردی در سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شد و در ادامه به تشکیل گروه مشاوران علمی از اساتید دانشگاهی و صاحبنظران و شناسایی و تهیه بانک اطلاعات نخبگان و صاحبنظران استان در حوزههای مختلف پرداختیم.

داود بهبودی در تبیین هسته‌های کلیدی ۱۴ گانه دومین سند تدبیر توسعه استان در محورهای فرابخشی و بخشی شامل زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: در بخش فرابخشی، مدیریت فضای کسب و کار، جذب و مدیریت منابع مالی، ایجاد اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و مدیریت پایدار زیست محیطی مدنظر است.

وی با بیان اینکه اقدامات زیربنایی شامل توسعه زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های کالبدی است، افزود: در حوزه اقتصادی تدوین و اجرای نظام بهره‌برداری مناسب از منابع در بخش کشاورزی، توسعه تجارت و خدمات بازرگانی و تکمیل شبکه و زنجیره ارزش در بخش صنایع و معادن در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به ساماندهی و توانمندسازی اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصاد فرهنگ و خدمات دیجیتالی، تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری در بخشهای اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد.

در این جلسه پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی مس ورزقان و ناحیه صنعتی علیشاه، تعیین کاربری خدماتی تفریحی گردشگری داخل حریم شهر میانه، تعیین کاربری صنایع کارگاهی جهت تولید پالت چوبی در خارج از حریم شهر بستانآباد و کلیات دومین سند تدبیر توسعه استان به تصویب رسید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری برنا ، تاریخ انتشار ۱۴ بهمن ۹۷، کدخبر: ۸۰۸۱۳۳، www.borna.news


منبع :: http://shoaresal.ir