کد خبر: 51792تاریخ انتشار : ۱۱:۱۶:۵۱ - سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب تا ضرورت گفتمان‌سازی

گروه اجتماعی ــ در نشست تخصصی «گام دوم انقلاب» که با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران برجسته ‌و به میزبانی ایکنای آذربایجان‌شرقی برگزار شد، مباحثی چون بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان‌سازی در این باره مورد بررسی قرار گرفت.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب تا ضرورت گفتمان‌سازی

به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، نشست تخصصی «گام دوم انقلاب» امروز، ۲۰ اسفندماه با حضور، عزیز جوانپور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، حجتالاسلاموالمسلمین علی خدیوی، رئیس دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان، ابوالفضل غنیزاده، معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه پیام نور استان، علی حامی، مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مسلم اورنگی، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان، نجف قراچورلو، رئیس پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاددانشگاهی، میکائیل جمالپور، استاد دانشگاه، جعفر محسنی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در محل دفتر ایکنا برگزار شد.

جعفر محسنی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی در ابتدای این نشست تخصصی با بیان اینکه ۴۰ سال پر فراز و نشیب را با موفقت سپری کردیم، گفت: در گام اول انقلاب با مکر و حیله دشمن جنگ بر ما تحمیل شد تا انقلاب در نطفه خفه شود اما درایت رهبران تهدید را برایمان یک فرصت کرد و امروز به پیشرفتهای بسیاری رسیدهایم.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

لزوم طراحی مدل ارزیابی خروجی نشستهای بیانیه گام دوم انقلاب
وی با بیان اینکه دشمنان با توطئههای مختلفی از جمله «ترور، جنگهای قومیتی و…» تلاش کردند تا انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف کنند، افزود: تا امروز سربلندانه پیش رفته و به پیشرفتهای بسیاری رسیدهایم. امروز نیز دشمنان سعی میکنند پیشرفتها را نادیده گرفته و مشکلات را برجسته کنند.

وی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب با جنگ دیگری روبه رو هستیم و باید در این رابطه نیز با اتکا به منویات مقام معظم رهبری و راهبردهای ایشان مسیر را مجاهدانه طی کنیم، تأکید کرد: باید با حمایت نسل جوان بتوانیم گامهای مهمی در این رابطه برداریم و نقش دانشگاهها در این خصوص بسیار برجسته است.

محسنی در ادامه بر عملیاتی شدن راهبردهای بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد و گفت: همه ما در این رابطه وظیفه داریم و این نشستها باید هدفمند برگزار شده و تکرار مکررات نشود.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه بخش عمده جوانان جامعه تحت آموزش بوده و در دانشگاهها هستند، افزود: باید انتظارت از اقشار مختلف جامعه و دانشجویان در بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شود.

وی در ادامه بر طراحی مدل ارزیابی خروجی نشستها در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد.

تأکید مقام معظم رهبری بر تصمیمسازی مبتنی بر دانش

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

احد حاجیبلند، معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان نیز در این نشست گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر «تصمیمسازی مبتنی بر دانش» بسیار تأکید دارند و دانشگاه و نقش جوانان در این میان بسیار برجسته است.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

کادرسازی اصلیترین وظیفه دانشگاه در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب
حجتالاسلام علی خدیوی، رئیس دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای آذربایجانشرقی در این نشست تخصصی اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب با اینکه محوریتهای مختلف دارد، اما محور مرکزی آن «انقلاب جوان و جوانان انقلابی» است.

وی با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح میشود که انقلاب نه پیر شده و نه به انتها رسیده و نه از آرمانهایش دست کشیده است، بلکه پا در گام دوم حیات خود گذارده است، گفت: در بیانیه گام دوم تأکید میشود که انقلاب اسلامی ایران جوان است و راه نرفتهی بسیاری پیشروی خود دارد.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

زمینه جذب نیروی جوان و نخبه در دانشگاهها فراهم شود
عزیز جوانپور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی نیز در این نشست با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب پاسخ علمی و قاطعانهای بود به آنانی که انقلاب اسلامی ایران را تمام شده میدیدند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره در صحبتهایشان و تعیین شعار سال در راستای گفتمانسازی تلاش میکنند، گفت: امروز پیشرفت علم و فناوری مدیون گفتمانسازی مقام معظم رهبری است، چراکه ایشان جلسات مختلفی با جوان و دانشجویان برگزار کرده و چرخ فناوری و علم را در مسیر پیشرفت قرار دادهاند.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

حساسسازی جامعه و ایجاد فهم مشترک وظیفه دانشگاه
میکائیل جمالپور، استاد دانشگاههای تبریز نیز در این نشست با بیان اینکه «فهم روح بیانیه گام دوم انقلاب» و همچنین علت دور این بیانیه در دهه فجر از سوی مقام معظم رهبری، دو نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: مقام معظم رهبری در این بیانیه، بیان میکنند که انقلاب در تاریخ دنیا یک اتفاق نبوده، بلکه به عنوان یک جریان جاری و سیال در بستر تاریخ استمرار دارد و در تداوم این جریان، امروز قدم در فصل دوم از حیات انقلاب گذاردهایم.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب را اراده ها به وجود میآورد، افزود: اینکه امروز وارد مرحله دوم انقلاب اسلامی ایران شده ایم، نشانگر آن است که همان ادارههای سال ۵۷ که انقلاب را به پیروزی رساندند، امروز نیز همان نوع ارادهها پشتیبان انقلاب است. منتهی در بیانیه گام دوم انقلاب، تاکید مقام معظم رهبری غالبا بر روی جوانان است.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

نیاز به بازنگری و تحول عظیم در نظام آموزشی
نجف قراچورلو، رئیس پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاددانشگاهی استان نیز در این نشست اظهار کرد: روح بیانیه گام انقلاب را میتوان در سه موضوع «امید و تأکید بر قشر جوان با محوریت مهدویت» دستهبندی کرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ایامی که دشمنان با قاطعیت و برخی از افراد داخل ناآگاهانه یا تعمدا بذرهای ناامیدی را در کشور تکثیر میکردند این بیانیه راهبردی را صادر میکنند، گفت: ایشان در این بیانیه بر قشر جوان و توانمندیهایشان تاکید میکنند.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

ضرورت گفتمانسازی بیانیه گام دوم انقلاب
مسلم اورنگی، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان نیز در این نشست اظهار کرد: در دیماه ۹۶، دشمنان اسلام تحت عنوان «فتنه جدید» این سئوال را مطرح میکردند که انقلاب چهلسالگی خود را میبیند یا نه؟ البته دوستداران انقلاب در داخل و خارج کشور نگاه امیدوارانهای به آینده انقلاب داشتند.

وی افزود: با توجه به این تحرکات، رهبری در ماه مهر سند پنجاه ساله انقلاب را مطرح کردند که انقلاب هنوز ادامه دارد. در دهه فجر نیز بیانیه گام دوم انقلاب را صادر کردند که جرقه امیدی در رابطه با آینده انقلاب بود.

از بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت گفتمان سازی

تشکیل اتاق فکربیانیه گام دوم انقلاب در آذربایجان شرقی
ابوالفضل غنیزاده، معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور استان نیز در این نشست اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب شامل بخشهای مختلفی بوده و یک برنامه راهبردی است که «امید، علم، اخلاق، عدالت، مقاومت، مشارکت و بینش» از مبانی این بیانیه بوده گسترهی آن نیز خود جامعه و جهان(در قالب تمدن نوین اسلامی) است.

وی با تاکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقلاب از بعد زمانی، با تکیه بر گذشته و تصمیم برای آینده است، افزود: مقام معظم رهبری در این بیانیه بر “امید و نسل جوان” بسیار تاکید دارند و تبدیل تهدیدها به فرصتها را مطرح میکنند.

ضرورت فرهنگسازی بیانیه گام دوم انقلاب از سوی دستگاههای اجرایی
علی حامی نماینده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز در این نشست گفت: بیانیه گام دوم انقلاب در زمان اوج گیری هجمههای سخت و نرم دشمن علیه آرمانهای انقلاب صادر شده و اهمیت بسیاری دارد.

حامی تأکید کرد: مقام معظم رهبری در چهل سالگی انقلاب این بیانیه را صادر کردند که انقلاب اسلامی ایران پویاست، چرا که آرمانهایش بر پایه ایدئولوژی و جهان بینی فطری انسان است.

انتهای پیام


منبع :: http://tabriz.iqna.ir