رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان گفت: بخش شفاهی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی این دانشگاه برگزار شد. " />
امروز: شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰ -