امروز: شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ -
  • آقا معلمی که همیشه در یاد دانش آموزانش نقش بست

    مرند ( پانا ) – خانواده معلم تازه درگذشته شهرستان مرند در اقدامی خیرخواهانه هزینه احسان را به مدارس این شهرستان اختصاص دادند. در کلاس روزگار درسها گونهگونه هست؛ درس دستیافتن به آب و نان، درس زیستن کنار این و آن، درس مهر… درس قهر… درس آشنا شدن…در کنار این معلمان و درسها، در کنار […]