امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • نبود بضاعت شهر نشینی برای روستاهای حاشیه ای

    شعار سال: سال ۸۲ بود که زمزمه الحاق نه روستای نزدیک به کلان‌شهر تبریز شنیده شد. پس از طرح این موضوع، شورای روستاها منحل شد، اما این طرح طی ۱۰ سال تنها یک طرح کاغذی روی میز بود و ساکنان این مناطق نه روستایی بودند و نه شهری. خدمات روستایی قطع شد و خدمات شهری هم […]