نخستین دانش‌آموخته دختر دکتری حرفه‌ای دامپزشکی در دانشگاه‌‌ آزاد اسلامی، تأثیر داروهای سالبوتامول و فرمترول بر بیماری‌های دامی را تشریح کرد. " />
امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • اثر دارودرمانی بر بیماری‌های دامی

    نخستین دانش‌آموخته دختر دکتری حرفه‌ای دامپزشکی در دانشگاه‌‌ آزاد اسلامی، تأثیر داروهای سالبوتامول و فرمترول بر بیماری‌های دامی را تشریح کرد.