امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • آرامش کویرقوم‌تپه وسرسبزی ارسباران/استانی که همه جای آن دیدنی است

    شعار سال: می‌خواهیم شما را به یک جای متفاوت ببریم؛ جایی که می‌توانید بدون اینکه ترافیک جاده‌های پیچ‌درپیچ شمال را تحمل‌ کنید، سبزی و طراوت رؤیایی‌اش را لمس کنید. جایی که می‌توانید بدون اینکه گرمای ذوب‌کننده‌ای را به جان بخرید، آرامش کویر را مثل ستاره‌های روشنی که در آسمانش دیده می‌شوند در قوم‌تپه صوفیان بچینید. […]