امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • به یاد سید ابوالفضل اقبالی، نماینده محبوب نمین در مجلس شورای ملی

    شعار سال: سال ها پیش نام زنده یاد سید ابوالفضل اقبالی را از اهالی نمین شنیده بودم که از ایشان به نیکی یاد می کردند، به همین خاطر برای شناخت بیشتر آن مرحوم برآن شدم که به مجلس شورای اسلامی رجوع کنم و از منابع و اسناد های آن نهاد مردمی استفاده و بهره برداری نمایم. […]