امروز: یکشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۰ -
  • معلول سخاوتمند عجبشیری

    معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر نقش موثر و موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه آزاد ارس در مسیر تجارت با اوراسیا تاکید کرد.