امروز: شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ -
  • وضعیت منابع آبی و مصرف آب در حوضه

    شعار سال: بر اساس آخرين آمار ايستگاه‌هاي بارش حوضه آبريز درياچه اروميه، ميانگين بارش‌ حوضه در دوره آماري ۷۵-۱۳۷۴ تا ۹۲-۱۳۹۱، برابر با ۳۱۷ ميلي‌متر بوده است. اين ميزان نسبت به دوره آماري ۳۱-۱۳۳۰ تا ۷۴-۱۳۳۱، ۶۸ ميلي‌متر كاهش داشته است. به‌عبارت بهتر ميزان بارش حوضه با كاهش ۱۸ درصدي در دوره اخير نسبت به دوره […]