امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • طرح استقرار سیستم حمل بار در راه آهن آذربایجان اجرا شد

    مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: طرح استقرار سیستم حمل بار (Raitic) در راه آهن آذربایجان اجرا شد.این سیستم مدیریت حمل بار برای تکمیل و ثبت عملیات چرخه حمل بار در ایستگاه های مبادی و مقاصد بارگیری و تخلیه در سطح شبکه ریلی راه اندازی شد. شعارسال:مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: طرح استقرار سیستم حمل بار […]