امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • نامه اداره کل ثبت احوال در خصوص وکالتنامه های تنظیمی

    در این نامه از دفترخانه های اسناد رسمی خواسته شده است که در وکالتنامه های تنظیمی مواردی از کلی گویی بی مورد و ذکر مراجعه به از کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی اجتناب شود. شعارسال: در این نامه از دفترخانه های اسناد رسمی خواسته شده است که در وکالتنامه های تنظیمی مواردی از کلی […]