امروز: شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ -
  • وقتی خاموشی مشکلات مردم را نور علی نور کرد

    شعار سال: هرروز می‌رود، نمی‌دانیم کجا، نمی‌دانیم چرا. رفتن روزانه و مستمر اما به گفته مردم «بی‌نظمی» برق، صدای بسیاری ‌را درآورده است: «این دیگر چه بازی است که هر روز درمی‌آورند؟» این‌ روزها که فشار اقتصادی با تمام وزنش روی روح و روان مردم افتاده است، رفتن برق، اتفاق بدی است که هر روز […]