امروز: دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ -
  • حضور اساتید در جلسه آموزش قرآن «مجید باوردی»

    گروه فعالیت‌های قرآنی – جلسه مجید باوردی این بار با حضور مدرسان دیگر جلسات قرآن شهر تبریز، رنگ دیگری به خود گرفته بود، این حضور یک سنت حسنه‌ای است که توسط تعدادی از پیشکسوتان این عرصه برای رونق دادن به جلسات قرآن شکل گرفته است.