مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت:‌ یکی از اصول مهم همسرداری خود را شناختن است. " />
امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ -
  • خودشناسی اصل مهم همسرداری است

    مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت:‌ یکی از اصول مهم همسرداری خود را شناختن است.