امام‌جمعه بجنورد گفت: سیادت و سروری، سازندگی، صیانت و دیانت، سبک زندگی اسلامی، سرو قامتی و آزادگی، سخاوت و ایثار و گذشت و ستبری هفت‌سین دستاورد انقلاب است. " />
امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ -
  • هفت‌سین دستاوردهای انقلاب اسلامی

    امام‌جمعه بجنورد گفت: سیادت و سروری، سازندگی، صیانت و دیانت، سبک زندگی اسلامی، سرو قامتی و آزادگی، سخاوت و ایثار و گذشت و ستبری هفت‌سین دستاورد انقلاب است.