امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ -
  • تلاوت قرآن؛ سرآغازی برای تفکر و ایمان

    گروه فعالیت‌های قرآنی – امام جمعه هریس‌ با بیان اینکه قرآن برنامه زندگی و کتاب عمل است، بیان کرد: تلاوت قرآن سرآغازی برای تفکر و ایمان و وسیله‌ای برای عمل کردن به محتوای قرآن است.