امروز: چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹ -
  • ۹ دی، تبلور غیرت دینی در قاموس انقلاب اسلامی

    تبریز-ایرنا- تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی همواره با رویدادها و اتفاقات تلخ و شیرین فراوانی روبرو بوده و ۹ دی ۱۳۸۸ یکی از ماندگارترین آنها است که تجربه ای مهم و آموزنده به همراه داشته و روزی فراموش ناشدنی از تبلور غیرت دینی مردم ایران به شمار می رود.