مدیر جهاد کشاورزی ملکان به عواقب فعالیت واحدهای فاقد تخصص سم‌فروشی در شهرستان ملکان هشدار داد. " />
امروز: چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹ -