بخشدار مرکزی ملکان گفت: پروژه‌ها و طرح‌های شهری ملکان براساس معیارهای علمی صورت می‌گیرد. " />
امروز: یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ -