امروز: یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ -
  • برای اجرای طرح سازمان‌ملل در مناطق حاشیه‌نشین تبریز آماده ایم

    شعار سال: فریدون بابایی اقدم گفت: چندماه قبل نشستی در کشور مالزی با عنوان نشست شهری دنیا به همت سازمان ملل برگزار شد و مهم‌ترین بحث مطرح‌شده در آنجا، موضوع بدمسنکی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران بود. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز ادامه داد: برخی ارتباط‌هایی با مرکز سازمان ملل […]