سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی به‌عنوان مهندس نمونه استان آذربایجان شرقی برگزیده شد. " />
امروز: دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹ -