سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی به‌عنوان مهندس نمونه استان آذربایجان شرقی برگزیده شد. " />
امروز: پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ -