رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در حکمی معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه را منصوب کرد. " />
امروز: چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ -