رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از واحد صوفیان بازدید و با دانشگاهیان این واحد دانشگاهی دیدار کرد. " />
امروز: شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ -