رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از واحد صوفیان بازدید و با دانشگاهیان این واحد دانشگاهی دیدار کرد. " />
امروز: پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ -