امروز: پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ -
  • هنر ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی دارد

    تبریز (پانا)_محمدرضا داوری گفت: اساس ساختار یک جامعه هنر است که ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی، فرهنگی و موقعیت اجتماعی دارد. محمدرضا داوری متولد سال ۱۳۵۰ است و نقاشی را از ۳۴ سال پیش به صورت حرفه ای شروع کرده که الان در گالری داوری مشغول به فعالیت است و به هنرجویان خود نقاشی را […]