امروز: جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ -
  • کشت گیاهان دارویی اولویت کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه است

    تبریز- ایرنا – رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت و فراهم کردن بستر معیشت جایگزین برای کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه، گفت: کشت گیاهان دارویی اولویت فعالیت در حوضه این دریاچه است.

  • وضعیت منابع آبی و مصرف آب در حوضه

    شعار سال: بر اساس آخرين آمار ايستگاه‌هاي بارش حوضه آبريز درياچه اروميه، ميانگين بارش‌ حوضه در دوره آماري ۷۵-۱۳۷۴ تا ۹۲-۱۳۹۱، برابر با ۳۱۷ ميلي‌متر بوده است. اين ميزان نسبت به دوره آماري ۳۱-۱۳۳۰ تا ۷۴-۱۳۳۱، ۶۸ ميلي‌متر كاهش داشته است. به‌عبارت بهتر ميزان بارش حوضه با كاهش ۱۸ درصدي در دوره اخير نسبت به دوره […]