دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز هزینه پذیرایی دفاعیه خود را به مؤسسه خیریه تقدیم کرد. " />
امروز: پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ -