رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گفت: دانشجویان باید به امر مقدس و سنت حسنه نبوی در کنار تحصیل و تهذیب بپردازند. " />
امروز: پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ -