امروز: پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ -
  • استعداد‌سوزی با روش‌های غیراصولی حفظ قرآن

    گروه فعالیت‌های قرآنی ــ استاد قرآن و دانشجوی دکترای فیزیک با اشاره به آموزش سطحی و غیراصولی به قرآن‌آموزان گفت: نگرانی استادان و نخبگان قرآنی این است که افزایش روش‌های غیراصولی در حفظ قرآن کریم سبب استعداد‌سوزی می‌شود.