امروز: جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ -
  • فروشگاه های مجازی رقیب مراکز تجاری

    گسترش نفوذ اینترنت در کشور موجب افزایش فروشگاه‌های مجازی شده است طبق پیش بینی ها در سال های آینده عمده خرید مردم از طریق این فروشگاه ها خواهد بود و این برنامه ها رقیبان جدی برای فروشگاه های فیزیکی و مراکز خرید مطرح هستند.