معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از درخشش دانشجویان این واحد دانشگاهی در دوازدهمین جشنواره ملی حرکت خبر داد. " />
امروز: یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹ -