معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از درخشش دانشجویان این واحد دانشگاهی در دوازدهمین جشنواره ملی حرکت خبر داد. " />
امروز: دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ -