امروز: پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ -
  • اولین مرکز تخصصی علوم و نجوم دانش آموزی در تبریز افتتاح می شود

    مراغه (پانا) – معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه معتقد است که آموزش و پرورش بایستی به نیاز های متعدد دانش آموزا ن پاسخ بدهد. جلیل اسلامی درکارگاه آموزشی مربیان پیشتازان آموزش و پرورش مراغه گفت: “با توجه به اینکه تولیدات در آینده نزدیک بر اساس سلایق و نیاز های مشتریان خواهد […]

  • اسلامی: آموزش و پرورش باید پاسخگوی نیاز های متعدد دانش آموزان باشد

    مراغه (پانا) – معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش مراغه معتقد است که آموزش و پرورش بایستی به نیاز های متعدد دانش آموزا ن پاسخ بدهد. جلیل اسلامی درکارگاه آموزشی مربیان پیشتازان آموزش و پرورش مراغه گفت: “با توجه به اینکه تولیدات در آینده نزدیک بر اساس سلایق و نیاز های مشتریان خواهد […]