دوره پسادکتری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز پایان یافت. " />
امروز: یکشنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۹ -