دوره پسادکتری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز پایان یافت. " />
امروز: دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ -