رئیس مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گفت: دو محصول این واحد در جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان محصول برتر انتخاب شدند. " />
امروز: پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ -