امروز: پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ -
  • تبریز قطب پیوند کبد و کلیه در ایران

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: احداث بخش پیوند اعضا و دیالیز در تبریز نشان دهنده ادامه حیات است. تبریز همچنین قطب پیوند کبد و کلیه در ایران است. شعار سال: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: احداث بخش پیوند اعضا و دیالیز در تبریز نشان دهنده ادامه حیات است. تبریز همچنین قطب پیوند کبد […]