دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی توانست قله ۲ هزار و ۶۲۳ متری لجور در شهرستان اراک را فتح کند. " />
امروز: شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ -