رئیس دادگستری اهر دانشگاه آزاد اسلامی را مجموعه‌ای پویا، فعال با استادان باتجربه در حوزه علمی و پژوهشی عنوان کرد. " />
امروز: چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ -