رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی اهر نقش اساسی در تربیت و تحصیل نیروی متخصص و کارآمد منطقه داشته است. " />
امروز: چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ -