رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان گفت: پاداش معنوی می‌تواند مزد فعالیت الهی و ارزشمند وارثان انبیا باشد. " />
امروز: دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ -