امروز: شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹ -
  • پیش‌بینی پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی

    معاون اداری مالی تامین اجتماعی کشور گفت :سازمان تأمین اجتماعی در طول این سال‌ها به رغم کمبود منابع به توسعه خدمات خود پرداخته است. شعار سال: معاون اداری مالی تامین اجتماعی کشور گفت :سازمان تأمین اجتماعی در طول این سال‌ها به رغم کمبود منابع به توسعه خدمات خود پرداخته است.معاون اداری مالی سازمان تأمین اجتماعی […]