فرماندار مراغه گفت: روابط‌عمومی‌‌ها هرچه مجهزتر باشند، می‌توانند رسالت خود را در ایجاد ارتباط مؤثر سازمان‌ها با مخاطبان به‌خوبی ایفا کنند. " />
امروز: دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹ -