کارکنان جانباز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تجلیل شدند. " />
امروز: پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ -