فرماندار ملکان ماهیت انسانی، همبستگی امت اسلامی و دفاع از امنیت ملی ایران اسلامی را سه ویژگی مهم روز قدس دانست و گفت: همبستگی ملل مسلمان پیام مهم این روز است. " />
امروز: پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ -