فرماندار اهر بر ضرورت افزایش فضاهای سبز و غرس درختان به‌خصوص در مراکز آموزشی و دانشگاهی تأکید کرد. " />
امروز: چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ -